Klinkier -
 

Gotowe zaprawy do murowania i spoinowania

Zaprawy do murowania i spoinowania - ich zastosowanie zapobiega powstaniu trudno usuwalnych wykwitów. Występuj± w 7 wariantach kolorystycznych. Kolory zapraw i fug s± takie same, dzięki czemu można je ł±czyć w ramach jednej inwestycji.
¦wiadomy dobór chemii budowlanej zagwarantuje estetyczne i bezobsługowe utrzymanie realizowanych inwestycji.